درباره کارادمی

کارادمی از یک گفتگو در یک کافه شکل گرفت. گفتگو درباره نحوه آموزش و آماده سازی افراد برای کار حرفه‌ای. پس از سال‌ها کار به عنوان مدیر فنی و آموزش افراد در دوره‌های کارآموزی و بررسی راهکارها در دیگر نقاط دنیا برای آماده سازی کارآموزان، راهکاری به فکرمان رسید. چرا دوره‌های آموزشی کوتاه مدتی برگزار نکنیم که در آن افراد بتوانند به صورت عملی در دل پروژه باشند و کار حرفه‌ای را در عمل بیاموزند. این یک فکر بدیع که تا به حال انجام نشده باشد نیست. نمونه‌های موفقی از دوره‌های آموزشی و کارآموزی کوتاه مدت بنام بوت‌کمپ‌ها در دنیا برگزار شده است و در طول سال برگزار می‌شود. ما در کارادمی نیز تصمیم گرفتیم تا با توجه به نیاز شرکت‌ها و کارآموزان دوره‌های منسجم و با کیفیتی را ترتیب دهیم که در این دوره‌ها هدف یادگیری و به کار بستن دانسته‌ها باشد.

کارادمی بر این پایه و مبنا شکل گرفته است که از طریق آموزش و کار عملی اثر بخش، سرمایه انسانی توانمند از نظر فنی و از نظر اخلاق حرفه‌ای به بازار کار روانه کند و ما در کارادمی تمام تمرکز خود را برای دستیابی به بالاترین کیفیت آموزش و کارآموزی قرار می‌دهیم.

Create A product first!

Create a product first please!